Energiesystemen en waterstof

Aggregaten op basis van waterstof zijn een ‘groene’ vervanger van dieselaggregaten. Dit is de toekomst.

Biologische methanisering

Technologie voor het verhogen van de groen gas productie.

Over JP-Energiesystemen

Geeft advies op maat over nieuwe technologieën voor de energietransitie.

SPEERPUNTEN VAN JP-ENERGIESYSTEMEN

Doelgericht

Wij opereren doelgericht vanuit onze kennis, ervaring en flexibiliteit.

Partners

Wij werken samen met een groot netwerk van internationale partners.

RESULTAAT

Het is het resultaat van onze klanten dat telt. Wij bundelen nationale en internationale kennis en zetten dit om, in het voor onze klanten gewenste resultaat.

Over JP-Energiesystemen

JP-Energiesystemen adviseert particulieren, gemeenten, kleine en middelgrote bedrijven op het gebied van energieopslag en energieverzorgende systemen. Op basis van een eerste kennismakingsgesprek geven wij inzicht in de verschillende praktische mogelijkheden. In het bijzonder over technieken voor het veilig opslaan of transporteren van grote hoeveelheden waterstof. Voor veel klanten is JP-Energiesystemen de manier om betere en onderbouwde beslissingen te nemen.

Samen met onze technische partners kunnen wij voor u, op basis van een totaalconcept, de realisatie van het project verzorgen.

Door energieopslag toe te passen, kunnen andere investeringen (zoals het verzwaren van het elektriciteitsnet) uitblijven. Het is belangrijk om energieopslag vanuit het elektriciteitssysteem te benaderen. Hierdoor blijft een betrouwbare en betaalbare energievoorziening in de toekomst gewaarborgd.

Onze Visie

Succesvolle energieprojecten waarbij waterstof van belang is, kunnen tot stand komen door het benutten van kennis uit verschillende vakgebieden. Door sector overschrijdend te denken, te werken en mensen met hun eigen specialisatie bij elkaar te brengen, ontstaan interessante concepten die tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan een toekomstbestendige groene samenleving.

Jan Pereboom

Jan Pereboom is de oprichter en eigenaar van JP-Energiesystemen. Jan heeft een brede kennis van energieopslag, is ambitieus, oplossingsgericht en heeft ruime ervaring opgedaan met projectmanagement. Daarnaast vindt hij het, vanuit een duurzaam en maatschappelijk oogpunt, belangrijk om bij te dragen aan een CO2 neutrale samenleving. Vanuit deze missie heeft Jan Pereboom JP-Energiesystemen opgericht omdat hij sterk gelooft in de mogelijkheid en kansen die duurzame opslag van energie en waterstof kan bieden.

Hij heeft een goed analyserend vermogen, is op zoek naar alternatieve mogelijkheden om de gewenste doelstellingen te bereiken. Jan heeft ruim 20 jaar ervaring in diverse industriële omgevingen.

Hij werkt altijd vanuit het streven om met klanten en samenwerkende partners in gezamenlijk overleg tot het beste resultaat te komen. Zie ook op LinkedIn het profiel van Jan Pereboom.

Onze Missie

Door het inzetten van waterstof als vervanger van fossiele brandstoffen kunnen flinke stappen gezet worden op weg naar een CO2 vrije samenleving. Wij zijn aan de volgende generatie verplicht hier een bijdrage aan te leveren. JP-Energiesystemen levert graag een bijdrage aan het Klimaatakkoord van Parijs, waarin landen hebben afgesproken om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan 2 graden.